Hem

Kremering av alla djur enligt ditt önskemål. Med värdighet och respekt för dig och ditt sällskapsdjuri en svår stund.


Smådjurskrematoriet Ellenberga Gård, Munka-Ljungby

 

Alla våra underbara fyrfota vänners livsklocka går 3-4 gånger så fort som vår egen, det innebär som regel att vi upplever alla faser i deras liv. Ofta hinner vi med flera djur under vår egen tid och upplever både glädje och sorg varje gång, varje individ vi haft lämnar dock ett antal fina minnen efter sig som finns med oss för alltid.

 

 När det svåra beslutet om att låta din vän somna in på sin ålders höst eller när sjukdom och skador allvarligt påverkar deras livskvalitet behöver vi alla stöd i beslutet. Kom ihåg att du är sann djurvän när du låter din vän sluta med värdighet kvar. Tag hjälp av din veterinär och följ dom råd du får.

 

Att låta kremera sitt djur är etiskt och hygieniskt det bästa sättet att behandla din vän.

 

Krematoriet är naturskönt beläget på en gård mellan Höja och Munka-Ljungby.

Vi kremerar även hästar www.hastkrematoriet.se

 

 

Anläggningsadress krematoriet

Ellenbergavägen 213

266 94 Munka-Ljungby

Jourtelefen 0705-92 77 92

info@hastkrematoriet.se

Hästkrematoriet Syd AB

Tåstrupsgatan2

262 63 Ängelholm

Mobil 0705-92 77 92

© Copyright. All Rights Reserved Smådjurskrematoriet Ellenberga Gård Munka-Ljungby.