PRISER

Priser

Betalning sker normalt mot faktura med 10 dagars kredit. Enkel kreditprövning görs. Möjlighet till delbetalning kan efter prövning medges.


Våra priser varierar beroende på om det gäller hästar eller smådjur. För att hitta det pris som gäller för ditt djur, vänligen tryck på kategorin Häst eller Smådjur i menyn.