HÄST - AVLIVNING / KREMERING

Häst - Avlivning / Kremering

 

Akut avlivning och trotjänaravlivning

Hur man ska avliva sin häst är en av de saker man inte gärna diskuterar. Det är utan tvekan en traumatisk och besvärlig fråga. Det är därför bra om du har tänkt igenom hur du vill att din häst ska tas omhand, samt att du vet vart du ska vända dig.

 

I ett nödläge, en olycka eller plötslig sjukdom, kanske hästen måste avlivas omedelbart. Det första du bör göra då är att kontakta en veterinär som ställer en diagnos och avgör om hästen verkligen ska avlivas.

Om din häst är gammal eller har en kronisk sjukdom har du mer tid att tänka på var din häst ska avlivas: hemma, på djursjukhuset eller hos veterinären.
Då vet du också var vi ska hämta din häst.

Du som ägare behöver inte medverka vid en avlivning om du inte vill.Vi utför både akuta avlivningar av djurskyddsskäl, dygnet runt, och trotjänaravlivningar. Vi hämtar och tar hand om kroppen enligt ditt önskemål.

All vår personal innehar kompetensbevis för avlivning utfärdat av Jordbruksverket.

Kremering

När hästen kommer till oss förvaras den i ett kylrum i väntan på kremering. Kremeringen sker i en stor ugn, där hela hästen lyfts in med en speciell iläggare. Kremeringen tar ungefär fyra timmar, beroende på hästens storlek. 


Hästens identitet säkerställs genom att varje individ märks med ett ID-nummer som följer hästen under hela processen. Hos oss följer också hästens namn med hela vägen, från det att hästen tas om hand till askurnan. Du väljer själv om din häst skall separatkremeras eller samkremeras med andra.

Vid separatkremering kan du välja att få hela eller delar av askan åter. Du bestämmer om du själv vill hämta askan hos oss eller om vi ska skicka den till dig. Du får ett meddelande från oss när askan är klar.

Kremering är det enda alternativet som ger dig möjlighet att ha något kvar av din häst på ett etiskt och hygieniskt bra sätt. Askan kan du spara, sprida ut eller gräva ner där du själv vill.